Новости

10 Маусым 2020 ж.

 

"Бизнестің жол картасы-2025"

 

бизнесті қолдау мен дамытудың

 

мемлекеттік бағдарламасы

 

шеңберінде жаңа

 

бизнес-идеяларды іске

 

асыруға мемлекеттік гранттар

 

беру қағидаларына

 

1-қосымша

Конкурс өткізу туралы

хабарландыру

     

Конкурсты ұйымдастырушы: «Павлодар облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасы» ММ.

Орналасқан жері: Павлодар қаласы;

пошталық мекенжайы: Астана көшесі, 61;

электрондық пошта мекенжайы: kense.dpp@pavlodar.gov.kz;

байланыс телефоны: 8 (7182) 78-78-19, 78-78-18, 78-78-20, 78-78-21;

Конкурс нысанасы: «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

Конкурс нысаны: ашық конкурс.

Конкурсқа қатысу үшін өтінім беру орны: Павлодар қаласы, Астана көшесі, 61, 101 А каб.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер көрсетілген мекенжайға жеке өзі, пошта арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша өтінім және конкурстық құжаттаманың толық топтамасын ұсынады.

Өтінімдерді берудің басталатын күні мен уақыты: 2020 жылғы «07» шілдеден бастап 2020 жылғы «13» шілдеге дейін қоса алғанда, жұмыс күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін (жергілікті уақытпен). 

Өтінімдерді берудің аяқталатын күні мен уақыты: 2020 жылғы «13» шілдесінде сағат 17.00-ге дейін (жергілікті уақытпен).  

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер қабылданбайды.

Осы хабарландырумен және конкурстық құжаттамамен www.dkb2020.kz,  www.upt.pavlodar.gov.kz және www.damu.kz  сайтында танысуға болады.

 

 

 "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды
іске асыруға мемлекеттік
гранттар беру қағидаларына
2-қосымша

Нысан

     

      Өтінім


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(бұдан әрі – кәсіпкер) (заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны, заңды тұлғаның атауы;

жеке кәсіпкердің аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі, паспорт деректері)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(заңды тұлғаның орналасқан жері, пошталық мекенжайы; жеке кәсіпкердің тұрғылықты жері)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(қала (аудан) коды көрсетілген байланыс телефонының нөмірі, электрондық пошта мекенжайы) ________________________________________________________

__________________________________________________________________

(банктік деректемелер)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(салық салу жүйесін көрсету)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(қызметтің бейінді бағытын көрсету)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(экономика саласын көрсету, экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(өтінім берілген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа санын көрсету)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(ұйым басшысы (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы, байланыс телефоны)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(жобаның жауапты орындаушысы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, байланыс телефоны)

ісін жаңа бастаған кәсіпкерлік субъектілеріне (өз бизнесін ашуға) мемлекеттік грант беру үшін конкурстық іріктеуге қатысатыны туралы мәлімдейді.

Кәсіпкер конкурс шарттарымен танысты және "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру қағидаларына сәйкес қажетті құжаттарды ұсынады.

 Ұсынылатын құжаттар тізбесі

Р/с №

Заңды тұлға

Бет саны

Р/с №

Жеке кәсіпкер

Парақ саны

1

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік көшірмесі


1

Жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама көшірмесі


2

Салықтар, алымдар мен жарналар бойынша бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы анықтама


2

Салықтар, алымдар мен жарналар бойынша бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы анықтама


3

Өтінім берген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен расталған анықтама


3

Өтінім берген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен расталған анықтама


4

Бизнес-жоба


4

Бизнес-жоба


5

Кәсіпкердің Бағдарламаның және/немесе Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" бағдарламасының курстарында қысқа мерзімді оқытудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі


5

Кәсіпкердің Бағдарламаның және/немесе Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" бағдарламасының курстарында қысқа мерзімді оқытудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі


6*

Өкілге сенімхат


6*

Өкілге сенімхат


7

Кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының бар екені туралы банктік шоттан үзінді көшірме немесе жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар


7

Кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының бар екені туралы банктік шоттан үзінді көшірме немесе жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар


* қажет болған жағдайда толтырылады

Үміткер ____________________ ________________________________

Қолы (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы) 20___ жылғы "___" _____________ "___" сағ. "___" мин. № өтінім

Мен бұрын берілген бюджеттік кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің жоқ екенін растаймын.

Өзім ұсынған мәліметтердің дұрыс екенін растаймын және Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің және конкурстық комиссияның мәліметтерді тексеруіне қарсы емеспін.

Кәсіпкер осы өтінімге қол қою арқылы мынаны мәлімдейді және оған кепілдік береді:

 1. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне осы өтініммен бірге берілген (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық деректер, ақпарат пен құжаттама дұрыс болып табылады және төменде көрсетілген күнге толық шындыққа сәйкес келеді, көрсетілген деректер өзгерген жағдайда Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін дереу хабардар етуге міндеттенемін.
 2. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің бірінші талап етуі бойынша осы өтінімді қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны құрайтын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға міндеттенеді.
 3. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі көрсетілген мәлімдемелер мен кепілдіктердің шынайылығын тексеруге міндетті емес.
 4. Кәсіпкерге жалған, толық емес және (немесе) дұрыс емес мәліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық туралы ескертілді.
 5. Кәсіпкер оның жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның өтініш беруіне мүмкіндік беретінін растайды.
 6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс емес екені анықталған жағдайда, осы өтінім көрсетілген деректердің дұрыс емес екенін растайтын мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарыла алатынымен келісемін, бұл ретте Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің бас тарту себептерін хабарламауға құқылы.

      Осы арқылы кәсіпкер Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне мынаған келісім береді:

 1. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі осы өтінімде көрсетілген мәліметтерді, ақпарат пен кәсіпкер ұсынған құжаттарды тексеру және қарау мақсатында мүдделі үшінші тұлғаларға ұсынуға құқылы.
 2. Осы өтінімде қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі талап еткен барлық құжаттар Бағдарлама шеңберінде мемлекеттік гранттар беру үшін ғана ұсынылды.
 3. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кәсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал кәсіпкер ұсынған құжаттар және өтінімнің түпнұсқасы мемлекеттік грант берілмесе де Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінде сақталатын болады.
 4. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің осы өтінімді қарауға қабылдауы, сондай-ақ кәсіпкердің ықтимал шығыстары (нысаналы грант алу үшін қажетті құжаттарды ресімдеуге және т.б.) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің нысаналы грант беру немесе кәсіпкер шеккен шығасыларды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.
 5. Нысаналы грант беру туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанымды және келісетінімді, кейіннен Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне наразылық білдірмейтінімді растаймын.

      ____________________________ __________________________________

Басшы (жеке кәсіпкер) (қолы) (қолының толық жазылуы)

Архив новостей